ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НТШЕ


Новини / Вівторок, 19 Червня, 2018

В суботу, 16 червня 2018 р., в Сарселі, Париж, відбулися Загальні Збори Наукового Товариства імені Шевченка в Европі (НТШЕ). Загальні Збори мали невиборний характер.

Голова НТШЕ, адв. Степан Дуніковський, звітував про роботу новообраної Управи за період з 1 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, та представив нову членкиню Товариства, відомого археолога і дослідника княжої доби, доктора Людмилу Пекарську з Лондона. Управа розвинула багатогранну роботу для відновлення діяльності Товариства, забезпечення його матеріальної спадщини, приєднання нових членів та пожвавлення співпраці з українським і чужинецьким науковими світами.

Заступник голови НТШЕ, проф. Микола Шафовал (Мюнхен), представив концепцію реорганізації бібліотеки Товариства. Загальні Збори затвердили її новий профіль, як “спеціалізована бібліотека української еміграції та чужомовної україністики”.

Член управи д-р Дмитро Атаманюк доповів про створення нової веб-сторінки НТШЕ, а  також про поширення інформації про Товариство в інтернеті та соціальних мережах.

Після тривалого обговорення, підкреслено нагальну потребу впорядкувати і професійно зберегти архівні колекції НТШЕ. З цією ціллю покликано до життя комісію у складі д-р Людмили Пекарської (голова), Анни-Марії Довганюк та мгр. Ірини Попович (Париж). Ціль комісії – ствердити стан і уточнити зміст та потреби архівних колекцій Сарселю і запропонувати первісний проект його структури.

Голова НТШЕ поінформаував про стан справ із налагодженням права власності на посілість осередку в Сарселі, яку Священна Конгрегація для Східних Церков, меценат-купець, постановив ще 1984 р. переписати на власністьТовариства, чого досі не було зроблено. Загальні збори прийняли два рішення, а саме: домагатися передання посілості в легальну власність НТШЕ згідно з волею донора, та залучити третю сторону для завершення переговорів з Українською службою суспільної опіки у Франції, котра є номінальним власником.

Скарбник НТШЕ, інж. Михайло Бержерон, представив прелімінарний бюджет на 2018 рік, який був затверджений.

Загальні Збори заслухали також інформацію про видавничі плани. Член управи НТШЕ, д-р Ігор Решетняк з Лозанни, розповів про підготовку збірки статей, за матеріалами колоквіуму, що відбувся на Шевченківські дні в березні 2018 в партнерстві з катедрою української мови Інституту Східних Мов та культур Сорбони. Нарешті, проф. Микола Шафовал представив видання двотомного збірника про Петра Вергуна. Обидва видання будуть здійснені в 2019 році.

Загальні Збори пройшли в дусі конструктивної співпраці.